Algemene voorwaarden

 • Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle massages, behandelingen en prive yogalessen van Yogahester. Deze voorwaarden zijn opgesteld om de sessies bij Yogahester zo prettig mogelijk te laten verlopen. 
 • Wanneer  je een afspraak maakt, stem je in met de algemene voorwaarden zoals ze op deze website staan vermeld.
 • De afspraken zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, deze zijn voorafgaand de behandeling kenbaar gemaakt.  Yogahester behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks aan te passen.
 • Betaling vindt plaats via bankoverschrijving of een contante betaling op de dag van de geleverde dienst, of uiterlijk binnen 14 dagen na de geleverde dienst.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de massage kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden.
 • Mocht je een afspraak binnen deze termijn van 24 uur annuleren of de afspraak vergeten, kan ik de kosten volledig in rekening brengen 
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent: te laat komen gaat ten koste van de duur van de behandeling. In dit geval wordt wel het volledige bedrag voor de afspraak in rekening gebracht.
 • Tijdens een eerste afspraak doorloop ik een intake procedure, waarin ik vragen stel met betrekking tot de gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de behandeling of les. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie. Op basis hiervan kan de behandeling of les op een verantwoordelijke en zorgvuldige manier worden gegeven. Bij wijziging van de (medische) situatie ben je zelf verantwoordelijk dit aan mij door te geven voorafgaand aan de afspraak.
 • Alle informatie die je tijdens de intake en de sessies met mij deelt, behandel ik vertrouwelijk. Zonder jouw schriftelijke toestemming verstrekt Yogahester dit niet aan derden.
 • Bij medische klachten vraag ik je met behandelend arts of specialist af te stemmen of deelname verantwoord is. 
 • Door mij worden geen medische diagnoses gesteld. Bij (twijfel over) eventuele contra-indicaties kan ik afzien van het geven van een massage, behandeling of yoga. Ik kan je ook adviseren om naar de huisarts te gaan. 
 • Bij overmacht of ziekte zal ik je zo spoedig mogelijk informeren.
 • Diploma’s en certificaten die behaald zijn, zijn beschikbaar om te zien.
 • Ik geef geen erotische massages.
 • Ik ben niet aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een sessie.
 • Mocht je niet tevreden zijn over een behandeling, dan hoor ik dat graag binnen een week na de behandeling. Gezamenlijk gaan we op korte termijn op zoek naar een oplossing. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan je je wenden tot de klachtenregeling van de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Meer informatie is te vinden op https://www.gatgeschillen.nl

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op. 

Privacy

Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de dienst van Yogahester, verstrek je jouw persoonsgegevens aan Yogahester. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Aanhef (dhr/mevr)
 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch en in correspondentie.

Jouw gegevens worden door Yogahester zorgvuldig verwerkt. Yogahester houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wip) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan stelt. Als je een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat je gegevens bij Yogahester achter. Yogahester verwerkt dus alleen die gegevens die door jou aan Yogahester bekend gemaakt zijn in het kader van de door jouw gevraagde dienst.

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en/of te laten verwijderen. Je kunt jouw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. Yogahester draagt er zorg voor om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek, dit verzoek door te voeren. Je ontvangt daarover per mail bericht. Indien noodzakelijk, staat het Yogahester vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.

Klachten

Yogahester wijst u erop dat je als betrokkene een klacht tevens kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel

De informatie die je bij Yogahester achterlaat, wordt gebruikt om de gevraagde dienst te leveren. Deze gegevens worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder je expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren. Yogahester verwerkt je persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van je betaling

Yogahester bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en hanteert hierbij de bewaartermijn van 5 jaar.

Bescherming

Yogahester neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogahester.nl.

Cookies en IP-adres

De website yogahester.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw persoonsgegeven en derden

Yogahester verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar Yogahester een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of Yogahester ondersteunend van dienst zijn.

Daarnaast mag Yogahester ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat Yogahester vrij om niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclamedoeleinden of andere vormen van gebruik.

Diensten of producten van derden

Yogahester biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden ingeschakeld om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan drukkerijen en hostingdiensten. Yogahester zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Doorlinken naar websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door Yogahester worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. Yogahester is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Actuele Privacy Verklaring

Yogahester behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleeg je deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Yogahester

Hester Schuyl

Moerstraatsebaan 182, 4614PM Bergen op Zoom

www.yogahester.nl